Gratis

U krijgt aan het begin van de zaak van ons een inzicht in de kosten. Als een andere partij voor 100% aansprakelijk is voor de door uw bedrijf geleden schade, is de behandeling van de zaak als regel volledig gratis. De aansprakelijke partij of vaak de aansprakelijkheidsverzekeraar moet dan alle kosten betalen, die met het verhaal van uw schade gemoeid zijn. Vaak is dat rechtstreeks met de betrokken verzekeringsmaatschappij te regelen, waarbij u uiteraard inzicht in de kosten kunt krijgen.

Of anders

Als de aansprakelijkheid nog niet vaststaat of als de dader niet volledig aansprakelijk is, zullen wij in goed overleg met u daar een oplossing voor bedenken. Daarbij kunt u denken aan een zogenaamde laag-hoog-tarief-afspraak, waarbij een gematigd uurtarief in rekening wordt gebracht zolang de aansprakelijkheid nog niet vaststaat.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft zal als regel een jurist van deze verzekeraar uw zaak behandelen. Als u daar niet tevreden over bent, kunt u een beroep doen op de geschillenregeling, die in de standaard-verzekeringsvoorwaarden is opgenomen. In dat geval wordt de zaak op kosten van de verzekeraar voorgelegd aan de advocaat, die u zelf kiest. Deze vrije advocaatkeuze heeft u bovendien op grond van de wet, zodra er een procedure loopt of deze moet worden ingesteld. Ook hierin kunnen wij u begeleiden en adviseren. Het is aan te raden dat u eerst met ons contact opneemt alvorens een beroep op de geschillenregeling te doen.

No cure no pay

Dat is voor advocaten verboden. Volkomen terecht, want met zo'n regeling bent u uiteindelijk een dief van uw eigen portemonnee. In verreweg de meeste gevallen is de aansprakelijkheid namelijk geen groot probleem. En dan worden de kosten sowieso volledig vergoed. Bovendien zijn de percentages die bij een dergelijke regeling in rekening worden gebracht vaak onevenredig hoog.