Aansprakelijkheid als ondernemer

Als ondernemer kunt u aansprakelijk worden gesteld. Het kan daarbij gaan om contracten, waarvan anderen vinden dat die niet correct door uw bedrijf zijn uitgevoerd. Het kan ook gaan om productenaansprakelijkheid of beroepsfouten. Of te denken is aan de situatie, dat een ander vindt dat uw bedrijf onrechtmatige hinder veroorzaakt.

Voor veel van deze kwesties bent u verzekerd. Vaak ook niet of is de uitsluiting van toepassing. Dat geldt met name voor contractuele aansprakelijkheden, die zijn als regel nooit op de aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf verzekerd. Het is daarbij van belang om tijdig een deskundige te raadplegen. Al is het maar voor advies, als u de relatie goed wilt houden en niet aanstonds met een advocaat in de arm op de stoep wilt staan. Vaak kunnen wij in een kort gesprek uw kansen beoordelen.

In veel gevallen kunt u aansprakelijkheid voorkomen door goede standaardteksten en algemene voorwaarden hanteren. Het is met name van belang dat uw algemene voorwaarden naadloos aansluiten op de dekking op basis van de aansprakelijkheidsverzekering. Ook daarvoor is A1 Advocatuur uw specialist. Maar natuurlijk zijn wij ook beschikbaar als u een ander bedrijf aansprakelijk wilt stellen.